Programs
Mon, Tue, Wed & Fri: 9:30 a.m. to 5 p.m.
Thur: 9:30 a.m. to 8 p.m.
Sat & Sun: 9:30 a.m. to 5 p.m.
See More
Canadian War Museum
1 Vimy Place
Ottawa, Ontario K1A 0M8
Tel: 1-800-555-5621

Parking Information

Parking information and pricing for the Canadian War Museum.More Information